You are viewing a single comment's thread from:

RE: Představení NOHY V NEBI- introduction of FEET IN HEAVEN

in #incesky2 years ago

Dekuji i tobe za otevrene srdce...a to je presne to, co verim, ze v nasledujicich letech nazich zivotu a celkove ve svete jenz tvorime spolecne...zmeni. My jsme se Bohu nikdy nevzdalili, v srdci je porad...jen si mnozi mozna mysleli. Je cas leceni zraneni.