Tatiller Yenilenmek İçin Fırsattır

in #holiday6 years ago

Baktım 4-5 gündür sisteme girmiyorum ne de çok mesaj birikmiş özel mesaj kutumda hayret ettim. Sevdiğim arkadaşlarda kusurumuzu affettsin birçoğunu okumadan okunmuş işaretle diyerek kutuyu boşalttım.

Yakın arkadaşlarımın bildiği üzere şuan tatildeyim ve artık daha seyrek giriş yapıyorum. Özel hayata vakit ayırmak buralardaki polemik ve kavgalardan uzak durmak en güzeli oldu bana göre(Hayat Steemit'ten ibaret değil).

Kilo vermek için çıktığım bu tatilde sanırım kilo alarak döneceğim. Artık daha seyrek ve herhangi bir topluluktan uzak paylaşımları görürseniz şaşırmayın. Bu demek değildir ki yardımcı olmayacağım. Elbette girdiğim zamanlarda tanıdığım yada samimiyetine inandığım kişilere yine yardımcı olurum. Birkaç kare ile postumu sonlandırayım. Malum havuzu seyretmeye gelmedim...

tatilim1.jpg

tatilim2.jpg

tatilim3.jpg

Sort:  

Congratulations, your post received 33.33% up vote form @spydo courtesy of @tarikhakan55! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

@tarikhakan55 you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64951.20
ETH 3557.52
USDT 1.00
SBD 2.35