TronLink Pro wallet - walka z żywiołem.

in Actifit3 years ago

Wczoraj pogoda była kiepska, ale jedno "okno pogodowe" pozwoliło mi zrobić kilka km na rowerze.

Co do aktywności w krypto, to nie miałem wczoraj zbyt wiele czasu na zabawę.

W portfelu TronLink Pro muszę zapoznać się bliżej z "Energy" oraz "Bandwidth".

Przeprowadziłem krótkie "badania na żywym organiźmie".

Zamroziłem trochę TRX w "Energy" oraz "Bandwidth".
Teraz muszę poczytać po co to, i do czego to potrzebne? 🤣

Narazie wiem tyle, że Energy jest potrzebne do wykonywania operacji na portfelu, gdyż dziś zabrakło mi energii do wykonania jednego swap'a.

Potwierdzenia z blockchaina przyszły, status operacji zaświecił na zielono - confirmed, ale dostałem powiadomienie, że operacja nie przeszła z powodu braku energii.

Rodzi się w związku z tym wiele pytań, np. :

  • do jakich operacji jest potrzebna energia? (czy do wszystkich? - swap, wysyłanie, przyjmowanie coinów na portfel, zamrażanie, handel w markecie itd itp)
  • od czego zależy zapotrzebowanie na energię w danej operacji? ( czy może od kwoty/wartości operacji?)
  • jak szybko odnawia się energia?

Zapomniałem wspomnieć wcześniej - ENERGIA SAMA SIĘ ODNAWIA .

Zanim koledzy nagrają filmy z konkretnym badaniem tego portfela, to ja pewnie zdążę przeprowadzić własny amatorski researche 😎

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14681
Chasing Pokemons, Cycling, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 58.125 AFIT tokens for your effort in reaching 14681 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 18.53% upvote via @actifit account. 17.55% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28375.66
ETH 1818.00
USDT 1.00
SBD 2.76