Justyna Słoneczna prezentuje swoją odpowiedź na Uniswap - Justswap 😎

in Actifit3 years ago

Czy z tej Justynowej gąsienicy wyrośnie coś ciekawego???
Czas pokaże.

Faktem jest, że opłaty są dużo niższe niż na blockchainie ETH.

Wykonałem testowo jeden swap. Trzeba było poczekać chwilkę na potwierdzenia z blockchainu, ale w sumie wszystko przeszło bez problemu.

Strona Justswap wygląda jak Uniswap, więc jeśli ktoś działał wcześniej na Uniswap, to nie powinien mieć problemów z obsługą.

Tak jak do Uniswap podpinamy portfel metamask (przynajmniej dla mnie metamask jest najlepszy) , tak do Justswap mamy portfel TronLink Pro.

Czekam teraz na jakieś filmy naszych YouTuberów w tym temacie.
Ciekawe kto pierwszy zrobi researche z portfela TronLink Pro, oraz giełdy Justswap?

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


5067
Chasing Pokemons, Daily Activity

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 37.125 AFIT tokens for your effort in reaching 5067 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.46% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28411.69
ETH 1822.15
USDT 1.00
SBD 2.77