Report Card No 300: March 1 2020steemCreated with Sketch.

in Actifit4 years ago (edited)

Někam jsem dneska jel. Říkejme tomu, že obchodně. (Pro zlaté mince. Synovi to padá, že nestačím kupovat. Za vypadnutý zub přinese Zoubečková víla zlatou minci...)
Co vlastně chci napsat. Jel jsem metrem. Kobylisy - Muzeum (C), Muzeum - Dejvice (A). Lidí docela dost... A neviděl jsem ani jednu roušku, ústenku, respirátor.
Vždyť se toho nakoupily minimálně desítky tisíc... Kdo kde to teda nosí? Že by to bylo jako s kryptoměnami? Všichni to nakupují na kšeft, že to jednou prodají za víc? No nic.
Tak jsem zvědav, co bude zítra. První tři případy COVID 19 v Čechách. Já se do těch diskusí na různých fórech podíval... Trochu se bojím. Ne viru. Blbců. Oni se nějak v poslední době přemnožili... Nebo jim roste sebevědomí... Uvedomili si, že oni jsou ta mlčící většina. Že mají svoje práva. Že jejich doba přišla. Tak zkrátka uvidím zítra.


10714
Daily Activity

Sort:  

Jistojistě to někteří jedinci nakoupili, aby s tím obchodovaly. Bohužel.
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.03757388 TRDO & @garygeo1 will get 0.02504925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Vwry good friends

Joo, srážka s blbcem je prý horší než sražení autem :-)
!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.17878725 TRDO & @bucipuci will get 0.11919150 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Mají to doma. Co kdyby...

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 3.99580088 TRDO & @jjprac will get 2.66386725 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 4.76% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

!trdo for regular actifying.

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.07335563 TRDO & @ekushya will get 0.04890375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.01998675 TRDO & @shoaib21 will get 0.01332450 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 43664.50
ETH 2365.94
USDT 1.00
SBD 5.21