Report Card No 300: March 1 2020steemCreated with Sketch.

in Actifit3 years ago (edited)

Někam jsem dneska jel. Říkejme tomu, že obchodně. (Pro zlaté mince. Synovi to padá, že nestačím kupovat. Za vypadnutý zub přinese Zoubečková víla zlatou minci...)
Co vlastně chci napsat. Jel jsem metrem. Kobylisy - Muzeum (C), Muzeum - Dejvice (A). Lidí docela dost... A neviděl jsem ani jednu roušku, ústenku, respirátor.
Vždyť se toho nakoupily minimálně desítky tisíc... Kdo kde to teda nosí? Že by to bylo jako s kryptoměnami? Všichni to nakupují na kšeft, že to jednou prodají za víc? No nic.
Tak jsem zvědav, co bude zítra. První tři případy COVID 19 v Čechách. Já se do těch diskusí na různých fórech podíval... Trochu se bojím. Ne viru. Blbců. Oni se nějak v poslední době přemnožili... Nebo jim roste sebevědomí... Uvedomili si, že oni jsou ta mlčící většina. Že mají svoje práva. Že jejich doba přišla. Tak zkrátka uvidím zítra.


10714
Daily Activity

Sort:  

Jistojistě to někteří jedinci nakoupili, aby s tím obchodovaly. Bohužel.
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.03757388 TRDO & @garygeo1 will get 0.02504925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Vwry good friends

Joo, srážka s blbcem je prý horší než sražení autem :-)
!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.17878725 TRDO & @bucipuci will get 0.11919150 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Mají to doma. Co kdyby...

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 3.99580088 TRDO & @jjprac will get 2.66386725 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 4.76% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

!trdo for regular actifying.

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.07335563 TRDO & @ekushya will get 0.04890375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.01998675 TRDO & @shoaib21 will get 0.01332450 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @techtip, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.01303088 TRDO & @techtip will get 0.00868725 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @kaniz, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.02062463 TRDO & @kaniz will get 0.01374975 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 139.4 AFIT tokens for your effort in reaching 10714 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.36% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 80.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 4.3391599 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 2.66386725 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.1191915 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.02504925 TRDO curation
@ekushya earned : 0.04890375 TRDO curation
@shoaib21 earned : 0.0133245 TRDO curation
@techtip earned : 0.00868725 TRDO curation
@kaniz earned : 0.01374975 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19030.77
ETH 1326.53
USDT 1.00
SBD 2.54