Sort:  
 2 years ago 

Yarışmya katıldığınız için teşekkür ederiz :)

 2 years ago 

asıl güzel yarışmanız için ben teşekkür ederim

 2 years ago 

Merhaba.
Katılım sağladığınız için teşekkür ederiz.

Diğer aktivitelerinizi dört gözle bekliyoruz.
Saygılarımla, @pygmalion34

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 26849.89
ETH 1869.69
USDT 1.00
SBD 2.23