Oğlumun Küçük Araba Koleksiyonu :) Minik Renault Yarış Arabası

in Steemit Türkiyelast year (edited)

Oğlumun Renault Yarış Arabası :)

IMG_20220311_181151.jpg

Görseller Arasında Geçiş yapmak için OK işaretlerini kullanabilirisniz.

←Geri///İleri→

#photography #tr #steemexclusive #steemit-turkiye #car #collection

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 27032.79
ETH 1674.76
USDT 1.00
SBD 2.24