Oğlumun Küçük Araba Koleksiyonu :) Minik iş Makinası "Silindir"

in Steemit Azerbaijan☪✔last year (edited)

Oğlumun Minik iş Makinası "Silindir" :)

IMG_20220311_181131.jpg

Görseller Arasında Geçiş yapmak için OK işaretlerini kullanabilirisniz.

←Geri///İleri→

#photography #tr #steemexclusive #car #collection

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26172.80
ETH 1575.85
USDT 1.00
SBD 2.27