Burnsteem25: Welcome School Year 2023

in Steemit Philippines2 months ago

Magandang araw po sa lahat,

Malapit na naman ang pasukan. Ilang buwan na lang ay magsimula na ngayong Agosto. Todo handa na kaming mga magulang para sa pag-aaral ng mga anak. Kaya ay ngayon pa lang ay sinasanay ko na ang aking bunsong anak sa pagsusulat. Gusto na kasi siyang mag-aral at matutong magsulat.

20220618_211831.jpg

At pati na rin ang mga paaralan ay todo handa na rin ang mga guro para sa pagsisimula ng pasukan. Gaya na lang dito sa pinag-aaralan ng dalawa ko pang mga anak. Talagang pinaganda nila ng todo ang mga paaralan.

3jpR3paJ37V8JxyWvtbhvcm5k3roJwHBR4WTALx7XaoRovTNnnDNCE9p6QobtpdawADAfNp5MBgWguGBm842AZUjD2g9bHgrif8AhzUUNVeRFeayk4n8SuCk6CyLkrUyfW8Ue.jpeg

At sa paaralan ay pumunta kaagad ako sa isang bulletin board para kunan ng litrato ang nakasulat. May nakasulat kasi ditong "Welcome Back to School Kids". Na kung saan ay napa-isip na lang talaga ako at nagtanong sa sarili na balik normal naba talaga? Sa kabila ng mga matitinding mga pangyayari na ating naranasan. Una, ay itong pandemya na talagang nagpapahirap sa ating lahat. At pangalawa, ay ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa aming bayan. Pero sa anumang mga sakuna ay dapat tuloy pa rin sa buhay, bumangon at magsikap.

3jpR3paJ37V8JxyWvtbhvcm5k3roJwHBR4WTALx7XaoRovt1m6bRP6fSdiPD25sNi9CqobDULqhKWdmYM5AirKYJFZCkaeeF3Mvse796UWWW4QZGRPhQ3jUsirFMDhiBUGUJz.jpeg

At sa kabilang banda naman, sa may munting hardin ng paaralan. Ay may isang nakasulat na kuha naman galing sa bibliya. Napalingon ako at sabay basa sa nakasulat Jesus said, "let the little children come to me" in Matthew chapter 19: verse 14 sa bibliya. Na kung saan na ang linaw talaga ng nakasulat. Na kung saan sa aking sariling pananaw ay nagsasabi at nagsasaad na dapat na sa munting bata pa ay turuan na ng pananalig at may pagtitiwala sa Diyos. Ang lalim at ang ganda talaga ng ipinapahiwatig nito.

3jpR3paJ37V8JxyWvtbhvcm5k3roJwHBR4WTALx7XaoRovVuQzcMhRbzHwEGsawsVXLHcczmnBA59p4SKBxpCcRGnC1rR2Yk6LtdnJrF2KpNJygeYFSLzNGho2QR6iXh7Tk54.jpeg

"Edukasyon ay ang talagang tanging kayamanan na hindi mananakaw ng kahit sino man".

Sa halip, ang mga kabataan ay ang pag-asa ng ating inang bayan. Sa hirap at tindi, hindi talaga maipag-kaila na mahirap ang klase ng pag-aaral ngayon ng mga bata. Simula't sapol, noong una'y nakasandal at umaasa lang tayo sa mga guro para sa pag-aaral at pagtuturo ng ating bawat mga anak.

Kaya ay bukod na magreklamo sa mga guro ay dapat natin silang pasalamatan at puruhin. Kasi ginawa rin nila ang kanilang mga tungkulin bilang guro. At dapat din tayong mga magulang ay parati ring nakasuporta sa mga guro. Dahil sa sitwasyon natin ngayon sa proseso sa pag-aaral ng ating mga anak ay talagang napakahirap. Kung baga sino naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang, ma guro man o ma magulang.

At hanggang dito na lang po, saludo ako sa mga magulang na nagpursigi na nagtuturo sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At gayun din sa mga guro na ginagawa ang lahat nilang mga tungkulin para lamang sa mga kapakanan at ikabubuti ng kanilang mga estudyante.

Magandang araw at maraming salamat po.

Gumagalang,

Chibas.arkanghil

Sort:  
 2 months ago 

Welcome to school kid,and God bless to your journey as a student!❤️

 2 months ago 

Salamat po. Talagang gusto na niyang mag-aral.

 2 months ago 

Hapit napud

 2 months ago 

Maojud maam next month na.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19197.62
ETH 1300.74
USDT 1.00
SBD 2.44