Sort:  

Merhaba Svm038, teşekkürler yorum için. Araştırmalara başladım takıldığım noktalarda rahatsız ediyor olurum mutlaka. Selamlar çok.

tabiki . elimizden geleni yaparız.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.78
ETH 1594.56
USDT 1.00
SBD 2.18