You are viewing a single comment's thread from:

RE: Merhaba! Steem-Turkey TR | EN

in Steem-Turkey3 years ago (edited)

Merhaba

Hoşgeldin tekrardan. Uzun zaman oldu :)

Bizim eski arkadaşlar (ben de dahil) artık buralara pek uğramıyoruz. Çok az kişi kaldı eskilerden onlar da genellikle diğer blockchainde. Hive.blog üzerinden devam ediyoruz bizler. Airdrop oldu. Orada da coinlerin var. Gelirsen bekleriz. Hoşça kal :)

Sort:  

Selamlar Damla, yeniden ismini hatırlamak güzel. Tabi ki de hemen bakıyorum, hesap oluşturup geliyorum. Teşekkürler yorumun için.

Süper. Aynı şifreyle giriş yapılıyor :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.78
ETH 1594.56
USDT 1.00
SBD 2.18