You are viewing a single comment's thread from:

RE: The Diary Game : 12/09/2022. Не типове день народження

in Ukraine on Steem2 years ago

Скільки добра в одному пості!)
Миру вам і світла! ;)

Нюансик не по темі. Ви трошечки невірно тег клубу поставили, має бути #club5050, а не #club50) Тут немає нічого страшного, просто куратори у тому числі ходять по тегам, а якщо він невірно написаний, то його не видно)

Гарного вечора вам! :)

Sort:  

Дякую що підказали) и Вам також гарного вечора!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63196.13
ETH 3385.94
USDT 1.00
SBD 2.45