You are viewing a single comment's thread from:

RE: The Diary Game : 12/09/2022. Не типове день народження

in Ukraine on Steem2 years ago

Тоді тобі дуже сподобалося в перукарні. Пригощайтеся кавою та гарячим шоколадом. З днем ​​народження цю чудову жінку.

Sort:  

Я дуже полюбляю горячий шоколад та каву). Дякую за привітання, передам той чудовой жіночці.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63001.43
ETH 3365.59
USDT 1.00
SBD 2.45