You are viewing a single comment's thread from:

RE: Мої попередні вихідні/My previous weekend

in Ukraine on Steem5 months ago

Подружка просто милота...і начебто позитивна й приємна.

А я от на вихідних добряче перебрав "Зубровки" і тепер не можу без підступаючої тошноти уявити навіть таку лайтову річ, як глінтвейн. Ось так надмірності інколи приводять до інших крайностей (відчуваю, тепер довго не питиму алкоголю взагалі).

Sort:  

Так, вона дуже хороша людина, і до того ж неймовірно гарна!
Стосовно алкоголю я Вас розумію, я колись на зустрічі випускників перебрала, і потім ще рік не пила нічого міцнішого за вино.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66059.34
ETH 3205.82
USDT 1.00
SBD 4.05