You are viewing a single comment's thread from:

RE: Мої ідеї новорічних подарунків 🎁🎁🎁

in Ukraine on Steem7 months ago

А ми?) Ти не забувай про нас😄. Упевнений, хтось та точно підтримає ініціативу, а якщо ні, обміняємося подарунками між собою😉

Sort:  
 7 months ago 

тоді через тиждень десь можна робити пост з опитуванням, хто ж хоче приєднатися)))

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26717.41
ETH 1856.29
USDT 1.00
SBD 2.24