You are viewing a single comment's thread from:

RE: Конкурс "Вільного Письма"

in Ukraine on Steem3 months ago

Прекрасне повідомлення!!! Ще раз звеняйте, що не побачив в конкурсі.

ще, я почав втрачати інтерес до моїх хобі і всього, чим я любив вбивати час. Наприклад відео на ютубі на певну тему мені вже нудна, гра нудна, гітара нудна, спортзал нудний, ось просто все набридло. Таке в мене буває, як мабуть і в кожної людини.

Тут вставлю свої 5 копійок - це текст "схожий" на приклад того, як відчуває себе "виснажена" людина.

В такій ситуації дуже гарно допомагає пасивний відпочинок (найкращий варіан такого відпочинку, що я знаю - сон) Кілька днів нормального сну і повинно стати краще

Sort:  
 3 months ago 

Вже все повернулось у своє русло, дякую!

 3 months ago 

І тут немає вашої провини, з ким не буває!)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 70135.32
ETH 3789.12
USDT 1.00
SBD 3.77