You are viewing a single comment's thread from:

RE: Європейські цінності.

in Ukraine on Steemlast year

До речі, використовувати тільки свої фото – це і є європейська цінність😊

це румунська "Дачія"

А не чеська?

Sort:  

Чеськими завжди були шкода і Татра, а дача та АРО, це плід румунського машинобудування, поки їх не купив Ренаулт, але, не став виробляти ренаулти такими, якими їх привикли бачити французи, просто, повісили на дачу логотип ренаулту, з одним застереженням, тільки для Українського ринку, мабуть, вважають українців малообізнаними. У Молдові Дастер, Логан та інші марки автомобілів продаються під торговою маркою Дачія.

 last year 

Ясно, я давно не слідкувала за автопромом

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 38281.21
ETH 2065.11
USDT 1.00
SBD 5.35