Character shapes our personality...🤔Xarakterimiz şəxsiyyətimizi formalaşdırır...🤔

Salam dostlar,hər birinizin günü xeyirli başlasın. Əvvəlki paylaşdığım məqaləyə dəstək olduğunuz üçün ilk öncə təşəkkürümü bildirirəm.Biz birlikdə güclüyük və Steemit-də uğurlar əldə edəcəyimizə inanıram!
Bugün sizlərlə insanların xarakteri haqqında danışmaq istəyirəm.Bütün dövrlərdə başqa adamı tanımaq,onu xarakterini müəyyən etmək yüksək məharət tələb edən bir iş olmuşdur.
Xarakteri müəyyən edərkən qarşınızdakı insanın dərisinin rəngi,bədən və üz quruluşu,bir sözlə xarici görünüşü əsas götürülə bilməz.
Yəni temperamentdən fərqli olaraq xarakterdən danışanda insanın davranış və rəftarında özünü göstərən xüsusiyyətlərə diqqət edirik.Əgər 1 adam ömründə 1 dəfə xeyirxahlıq etmişsə ,buna xarakterin əlaməti demək olmaz.Xeyirxahlıq yalnız davamlı xüsusiyyət kimu özünü göstərəndə xarakter əlamətinə çevrilə bilər.Biz buna görə də,qarşımızdakı adamın xarakterini bildikdə onun hadisəyə necə münasibət bəsləyəcəyini,müəyyən şəraitdə necə hərəkət edəcəyini an etibarilə əvvəlcədən deyə bilərik.
Xarakter ailədəki münasibətdən,sonra isə şəxsiyyətin dünyagörüşü və əqidəsindən bilavasitə asılıdır .
İnsan bəzən öz xarakterindən narazı qalsa da,hətta münaqişə şəraitinə düşsə də,başqa cür hərəkət edə bilmir.Hətta özlərinə haqq qazandıraraq "xarakterim belədi"kəlməsini işlədirlər.Gəlin öncə kiçik bir testlə özümü sınayaq.Bilirdinizmi,əllərimizi birləşdirmə şəklimiz də bizim xarakterimizi müəyyən edən amillərdən biridir.

👍Əllərinizi birləşdirən zaman sol baş barmağınız üstdə olursa...

IMG-20210614-WA0031.jpg

Bu sizin hər şeyə anında qərar vermədiyinizi göstərir.Fərqli yumor hissiniz var,heç kəsin diqqətini cəlb etməyən bir hadisə sizdə maraq oyada bilir.Sizi aldatmaq çox çətindi,düşünüb analiz etmədən əsla qərar vermirsiz.Oyandıqda yuxularını çox zaman xatırlamırlar.Sol beyin yarımkürəsi daha yaxşı inkişaf etmiş bu insanlar yeni tanıdığı birinin adını üz cizgilərindən daha tez xatırlaya bilir.

Əllərinizi birləşdirən zaman sağ baş barmağınız üstdə olursa...

IMG-20210614-WA0032.jpg
Emosional düşüncə tərzinə sahib olduğunuzu göstərir.Bu insanlar qərarı verdikdən sonra düşünməyə başlayır.Qarşısındakı insanın duyğularını asanlıqla başa düşür,birinin sizdən hislərini gislətməyi mümkün deyil.Sağ beyin yarımkürəsi daha yaxşı inkişaf etdiyinə görə duyğularına həddən artıq önəm verirlər.

Əllərinizi birləşdirəndə barmaqlarınız eyni dayanırsa...

IMG-20210614-WA0049.jpg
Liderlik qabiliyyətinə malik olan bir insansız.Başqalarını səbrlə dinləyir və yol göstərirsiz.Hər zaman ətrafınızdakı insanlara nümunə olmağı bacarırsız.Gördüyünüz hər bir işdə sizi dəstəkləyirlər,insanları asanlıqla inandırmaq bacarığınız var.

Sosial şəbəkələrdən bu haqda bir neçə maraqlı faktlar və testlər var.Gözdın keçirməyi tövsiyə edirəm.
Bu kiçik test haqqında fikirlərinizi rəy bölümündə gözləyirəm.
Beləliklə,xarakterimiz doğulduğumuz ailədən başlayır.Seçdiyimiz dostlarımız,təhsil aldığımız mühit,ünsiyyətdə olduğumuz kollektiv xaraketerimizi formalaşdırır.Yəni bu prosesdə tərbiyə ilə yanaşı özünütərbiyə də mühüm rol oynayır.Xarakteri dəyişdirə bilmək mümkünsüz deyil,sadəcə çətin və dözüm tələb edən prosesdir.."Hər kəs mənim xarakterimə uyğunlaşacaq" deyə bir qayda yoxdur.Xarakterimizin mənfi və müsbət cəhətlərini dəyərləndirmək öz əlimizdədi.

Hansı xarakterə sahib olmağımızdan asılı olmayaraq insanlığımızı itirməyək.Ümidvaram sizlər üçün də faydalı oldu.Sevgi ilə qalın ,dostlar!

Hello friends, may each of you have a good day. First of all, thank you for supporting the article I shared earlier. We are strong together and I believe we will succeed at Steemit!
Today I want to talk to you about the character of people.At all times, getting to know another person and determining his character has been a task that requires great skill.
When determining the character, the color of the skin of the person in front of you, the structure of the body and face, in short, the appearance cannot be taken as a basis.
That is, in contrast to temperament, when we talk about character, we pay attention to the characteristics of a person's behavior and attitudes. If a person has done kindness once in his life, it cannot be called a sign of character.Kindness can only become a character trait when it manifests itself as a lasting quality. Therefore, when we know the character of the person in front of us, we can predict in advance how he will react to the event and how he will act in certain circumstances.
Character is directly related to the relationship in the family, and then to the outlook and beliefs of the individual.
Sometimes a person is dissatisfied with his character, but even if he is in a situation of conflict, he cannot act otherwise.They even use the word "this is my character" to justify themselves. Let's test myself with a small test first.You know, the way we put our hands together is one of the factors that determines our character.

👍If your left thumb is on top when you join your hands ...
IMG-20210614-WA0031.jpg

This shows that you do not decide everything immediately. You have a different sense of humor, an event that does not attract anyone's attention can arouse your interest.It is very difficult to deceive you, you never make a decision without thinking and analyzing. When you wake up, they often do not remember their dreams.These people, whose left hemisphere is better developed, can remember the name of a new acquaintance faster than their facial features.

If your right thumb is on top when you join your hands ...

IMG-20210614-WA0032.jpg
It shows that you have an emotional way of thinking. These people start thinking after making a decision. They easily understand the feelings of the person in front of them, it is impossible to express someone's feelings from you.Because the right hemisphere is better developed, they place too much emphasis on their emotions..

If your fingers stand the same when you join your hands ...

IMG-20210614-WA0049.jpg
You are not a person with leadership skills. You listen to others patiently and show the way. You are always able to be an example to the people around you. They support you in everything you do, you have the ability to easily convince people.

There are some interesting facts and tests about it on social networks. I recommend you to take a look.
I look forward to hearing your thoughts on this little test in the comments section.Thus, our character begins with the family in which we were born. The friends we choose, the environment in which we study, form the collective character with which we communicate.In other words, along with upbringing, self-education also plays an important role in this process. It is not impossible to change the character, it is just a difficult and enduring process."Everyone will adapt to my character. "İt is not true.İt was up to us to assess the pros and cons of our character.

No matter what character we have, let's not lose our humanity. I hope it was useful for you too. Stay with love, friends!

Sort:  
 2 years ago 

Maraqlı paylaşım üçün təşəkkürlər. Mən düşünürəm ki, yaradılışdan xarakter insanın beyninə proqramlaşdırılır. Sonradan nəsə qazanılır fikrinə qarşı əks mövqedə deyiləm. Amma mümkün deyil e elə bil, öz-özlüyümdə düşünürəm ki, mən tutaq elə bu cür idim, özümü tanıyandan, indi nəyisə etmiriksə ona münbit mühüt yoxdur. Bir balaca boşluqda özünü biruzə verir sənə doğuşda yazılmış proqram. Məsələn, 1.5 matorun sürət həddi bu qədərdir, yük götürməsi də bu qədər, ona sonradan nələrsə əlavə edib müvəqqəti qazanılmış vərdiş yarada bilərsən, ümuməm 1.5 mator həcminə sahib avtomobil 150 ilə gedir tutaq ki. Bəlkə də müqayisə yalnışdı, amma var olandan sən bu cür olacaqsan fikrindəyəm. Bir film var, Əhlət ağacı, tövsiyə edirəm, baxın. Orda yaxşı bir məqam var, deyir kimsə atasından o tərəfə deyil.

 2 years ago 

Qardaşım gözəl buyurdun amma bir nüansa da toxunaq...Yaradılanların ən alisi İNSANDIR.. Və ALLAH bəzi şeylərdə insana azadlıq verib..Və bunlardan biri də insanda xarakterin formalaşmasıdır..Bu xarakterin formalaşması 99,9% insanın özündən 0,1% isə mühitdən asılıdır.İnsan sağlam olmayan mühitdə böyüyə bilər bu o demək deyilki o pis insan olacaq və ya tamam əksi..

 2 years ago 

Öncəliklə Medalofhonor yazıya görə təşəkkürlər.
Sonra Rəvan qardaşım biz adətən,çox vaxt həm fikir oluruq,amma bu dəfə Sənin yazdığın rəylə eyni fikirdə deyiləm.Səbəbi odur ki deyək ki birinin pis bir xarakteri var və bu xarakterə görə ancaq pis işlər görür.Onda belə çıxır ki bu xarakteri o adama, Yaradan onu irəlidə cəzalandırmaq üçün verib?Başa düşürəm bir az dini mövzuya girir,bəlkədə olmaz bunu burda diskusiya etmək,amma yox ee ...Hər kəs doğulanda safdı,təmizdi.Sonradan çirkaba günaha batır insan.öz "zəhməti,çabası hesabına" qatil olur,cinayətkar olur,şərəfsiz olur və sair...Bizim necə olacağımızı heç şüphəsiz ki bizləri Var edən bilir ama biz pisiksə bizim özümüzdəndir Qardaş.Yüngül həyat tərzi yaşayan qadının etdiyi səhvlər,günahlar -nə alın yazısı,nə də qədər deyil,o bir seçimdir,tərcihdir.

 2 years ago 

Əhsən..Çox maraqlı paylaşımdı..Təşəkkür edirəm yeni bir şey öyrəndim..Arximed demişkən "EVRİKA"))) Görkəmli alimimiz LÜTFİZADƏNİN "Lütfizadə məntiqi" kəşfinə nəzərən Bir şeyi də qeyd edimki, paylaşdığınız mövzu daxilindəki fikirlərdə bir-birilərinə keçid var.Yəni, Həyat sırf ağ və qaradan ibarət deyil.. Özümdə apardığım müşahidəyə əsasən əksər vaxtlarda əlləri birləşdirmək məndə 2ci şəklə uyğundur amma xarakter cəhətdən digər şəkillərdə qeyd etdiyiniz bəzi fikirlər varki, hal-hazırda xarakterimin bir hissəcikləridir bu da normaldı..Bəli insanın özündən çox şey asılıdı, insan istəsə xarakterini dəyişə bilər o zaman gərək qəlbi ilə deyil ağlı ilə hərəkət etməlidir.. Yox əgər bu işləri qəlbə həvalə etsə o xarakter düzələn deyil..Hələlik Məndən bu qədər...

 2 years ago (edited)

Maraqlı paylaşım üçün təşəkkürlər. Dostların rəylərini oxuyub bir neçə fikir müzakirəsini bir daha nəzərdən keçirmiş oldum. @revan746'nın fikiri ilə razıyam mən də. İnsanın doğuşdan xarakteri təyin olunmuş olur. Mən də düşündüyüm bir misal çəkim. Məsələn mənim sevdiyim rəng sarı və yaşıl. Yəni isti bir xarakterə malik bir insanam. Sarı rəngi qara və ağdan başqa istənilən rənglə qarışdır yeni rəng alınır lakin rəssam o rəngin içində sarı rəngin olduğunu hər zaman bilir. Yəni biz hər hansı mühitdə, düşüncədə olsaq da xüsusiyyətimiz dəyişilmiş vəziyyətimiz içərisində mütləq seçilir. Qarşımızdakı insanın necə rəssam olması onun bizi təsəvvür etməsindən asılıdır.

 2 years ago 

mence insanda xarakter getdikce formalaşir onu omur yolundaki çetin-asant,ağrili-sevincli ve sayra bunlari yaşadigca az az formalaşir

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23416.27
ETH 1640.38
USDT 1.00
SBD 2.63