You are viewing a single comment's thread from:

RE: Arbanat? Apalagi itu ??

in Steem SEA3 months ago

Jameun sang na pernah ta rasa, cma nan keu mangat kheun aju kue boh langgoi🤣, apalah arti sebuah nama, lagee geukheun lee ureung kheun

Sort:  
 3 months ago 

ya..yaa ..miseu ta kheun Ouk Maknek chit han ta teujeut pajoih aju, takot teuh teuemuruka.. hahaha

 3 months ago 

🤣🤣🤣🤣 leuh teumeuka yg ka teuntee keunoeng seurapa🤭

 3 months ago 

nyan keuh nyan... ta kheun aju arbanat, nak bek ramee ureung teupu.. hahahaha

 3 months ago 

🤣 tapi jinoe ka jareun ta temukan, leubeh2 di daerah Aceh

 3 months ago 

Memang Hana barang, di Jawa mantong kadang na kadang han, gula mehong

 3 months ago 

🤣