homo tapiens

in #hede-io4 years ago (edited)

homo-tapiens.jpg

  • Düşünebilen ancak "sadece belli kalıplar içinde düşünebilen" homonoid.

  • Muhtemelen beyin ön loblarındaki biyolojik kısıtlılık dolayısıyla sadece ilk öğrendiği bilgilere doğru-yanlış fark etmeden taparcasına bağlı, bu bilgilerin dışına çıkamayan, fizyolojik olarak çok benzediği için homo sapiens ile karıştırılan tür.
    Dışarıdan bakınca normal televizyona benzeyen ama özünde yayın renkli bile olsa sadece grinin 50 tonuyla işlem yapabilen siyah-beyaz televizyon örnekleri, homo tapiens'lerin neden sıkça homo sapiens ile karıştırıldığını anlamaya yardımcı olabilir.

  • Diğer bir ifadeyle; 2150 romanında geçen Mikro Adası sakinleri.


img


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about homo tapiens.

Sort:  

You got a 6.67% upvote from @dailyupvotes courtesy of @murattatar!

This post has received a 26.87% upvote from thanks to: @murattatar.
For more information, click here!!!!
Send minimum 0.010 SBD|STEEM to bid for votes.


Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper by clicking following links: 10SP, 100SP, 500SP, 1000SP or Another amount

You just received a 83.33% upvote from @honestbot, courtesy of @murattatar!
WaveSmall.gif

Ülkemizde bol miktarda bulunur kendileri :))

Malesef evet, bi hayli..

You got a 71.43% upvote from @brupvoter courtesy of @murattatar!

You got a 15.68% upvote from @oceanwhale courtesy of @murattatar! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You got a 35.71% upvote from @peace-bot courtesy of @murattatar!

Help spread the peace. Want to promote your posts too? Send a minimum of .02 SBD or STEEM to @peace-bot with link in the memo for an upvote on your post. You can also delegate to the bot for daily passive earnings. If you would like to delegate to the Peace Bot you can do so by clicking on the following links:
50SP 100SP 250SP 500SP 1000SP 5000SP

Learn more!

Grinin 50 tonuyla işlem yapması gerçekten çok doğru bir cümle olmuş hocam. Hayır işin garibi madem doğal seçilime uğramıyorlar, neden yapay seçilim uygulamıyoruz?

Sanayi 4.0 gibi yapay, Küresel Isınma gibi doğal etkenler vasıtasıyla bu seçilim eninde sonunda gerçekleşecek.

Fakat bunlar nihayetinde 10 yıllar alacak olaylar olduğu için kendi adıma; günlük hayatta, iddia ettiği şeyin yer aldığı "aynı" fikir düzlemindeki başka bir önermeye bile itiraz eden kişilerle geçirdiğim süreyi azalttım.

//Böyle söyleyince çok terimsel durdu. Atıyorum; korsan kitap almamak gerektiğini söylüyorsa ama benim netflix üyeliği teklifime itiraz ediyorsa.. ya da benzeri sosyal, dini, siyasi, teknolojik, psikolojik konularda aynı düzlemde bile olsa kendi kabulleri dışındakileri reddediyor sadece kendi söylediklerini ayet gibi görüp başkalarının söylediklerini hadis yerine bile koymuyorsa, bu kişilere ayırdığım vakti, zaman kaybı olarak görüyorum.

Son yazılarımdan da anlaşılacağı üzere; Ucu bir yere varmayan kısır tartışmalar yerine, IoT ya da kodlamalar için daha fazla vaktim olmuş oldu ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19325.03
ETH 1313.02
USDT 1.00
SBD 2.45