You are viewing a single comment's thread from:

RE: homo tapiens

in #hede-io3 years ago

Grinin 50 tonuyla işlem yapması gerçekten çok doğru bir cümle olmuş hocam. Hayır işin garibi madem doğal seçilime uğramıyorlar, neden yapay seçilim uygulamıyoruz?

Sort:  

Sanayi 4.0 gibi yapay, Küresel Isınma gibi doğal etkenler vasıtasıyla bu seçilim eninde sonunda gerçekleşecek.

Fakat bunlar nihayetinde 10 yıllar alacak olaylar olduğu için kendi adıma; günlük hayatta, iddia ettiği şeyin yer aldığı "aynı" fikir düzlemindeki başka bir önermeye bile itiraz eden kişilerle geçirdiğim süreyi azalttım.

//Böyle söyleyince çok terimsel durdu. Atıyorum; korsan kitap almamak gerektiğini söylüyorsa ama benim netflix üyeliği teklifime itiraz ediyorsa.. ya da benzeri sosyal, dini, siyasi, teknolojik, psikolojik konularda aynı düzlemde bile olsa kendi kabulleri dışındakileri reddediyor sadece kendi söylediklerini ayet gibi görüp başkalarının söylediklerini hadis yerine bile koymuyorsa, bu kişilere ayırdığım vakti, zaman kaybı olarak görüyorum.

Son yazılarımdan da anlaşılacağı üzere; Ucu bir yere varmayan kısır tartışmalar yerine, IoT ya da kodlamalar için daha fazla vaktim olmuş oldu ;)