Kova Burcu...

in #hede-io4 years ago (edited)

Zodyak'ın 11. Burcudur. 21 Ocak- 19 Şubat arasında doğanlar Kova burcu olurlar. Yönetici gezegeni Uranüs’tür. Hava grubuna ait bir burçtur. Kovalar sabit burçlardandır. En önemli özellikleri özgürlüklerine düşkün olmalarıdır. Kısıtlanmaktan ve yargılanmaktan pek hoşlanmazlar. Reformist bir yapıları olur. Ama zaman zaman da burnu düşse yerden almayacak kadar da kendini beğenmiş olabilirler. Aslında kovaları tanımlayan sözcüklerden biri de Biliyorum’dur. Entelektüel bir yapıları olur. Sosyal ortamlarda bulunmaktan, yardım derneklerinde çalışmaktan hoşlanırlar. Keyifli arkadaş ortamlarında bulunmaktan ve sohbet etmekten de zevk alırlar.

kova-burcu.jpg
görsel

Halkın genel olarak kabul ettiği değer yargıları onlar için değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Akıl ve mantıkla hareket etmekten hoşlanmalarına rağmen, önsezileri de oldukça güçlü olur. Uranüs değişim ve devrim gezegeni olduğu için kovalar üzerindeki etkisi oldukça belirgindir. Kova Burçları dışarıdan soğuk ve ulaşılmaz görünebilirler ama aslında tanıdıkça öyle olmadıklarını anlarsınız. Kovalara ya dahi denir ya da deli.:) Karşı cinste dış görünüşten çok zekaya önem verebilirler. Dolambaçlı yollardan değil direkt duygularını ifade edebilirler. Kovalar bir konuda istediklerini elde ettikten sonra çabuk sıkılabilirler. Genelde kendi işlerini yapan kovalar daha başarılı olabilirler. Dolaşım sistemini kova burcuyönettiği için bu tarz sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmak kovalara iyi gelebilir. Ayrıca bilekler ve topuk rahatsızlıkları da çekebilirler.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about kova burcu.

Sort:  

Ayakları yere basmadığı için olsa gerek, Hava burçlarını sevmişimdir genelde ;)

Kova burcu bizim evde denge unsuru olan kardesim olmazsa olmazimiz... Kalemine saglik arkadasim..

Teşekkürler arkadaşım:)

Eşimin burcu hemen hemen hepsi uyuyor :)

Congratulations @junostar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17098.49
ETH 1278.23
USDT 1.00
SBD 2.16