kel başa şimşir tarak

in #hede-io6 years ago (edited)

Giderilmesi gereken pek çok ihtiyacı varken ya da elindeki imkanlar yeterli değilken yapılan, gereksiz harcamalar için kullanılan deyimdir. Halk arasında durumu olmadığı halde pahalı şeyler alarak gösteriş yapan insanlar içinde çok sık kullanılır. Deyimde geçen Şimşir bir ağaç türüdür. Tarak ve cetvel gibi sert, dayanıklı aletlerin yapımında kullanılır.

Çocukluğum boyunca annem tarafından sıkça söylenerek beynime nakşedilmiş olan bu deyim, günlük hayatımda benimde sık kullandığım bir söz olmuştur. Sevgili kız kardeşimin aylık 300 tl'ye çalıştığı dönemde, gergedan kılından üretilen allık fırçasına 50 tl verip aldığı ve annemin delirdiği sahnenin sonunda kel başa şimşir tarakdiyerek terlik fırlatması hala gülerek hatırlanır.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about kel başa şimşir tarak.

Sort:  

Annen kızmakta haklıymış, isabetli bir atış mıydı bilmiyorum ama bir ara bende de terlik fırlatma huyu vardı o günler geldi aklıma. :))

Ben daha terlik fırlatmadım ama bakalım zaman neler gösterecek.Değişik terliklerden koleksiyona başlasam mı acaba :)

Topuklu olmasın onlar acıtır, hafiflerinden bez terliklerden tavsiye ederim atınca çok acıtmıyor böylelikle çok ta üzülmüyorsun, genelde ayaklara doğru atış yaparsan daha iyi oluyor, korkusu yetiyor. Ben insaflı terlikçilerdendim Şimdi büyüdüler artık terlik yöntemini kullanamıyorum :)))))
Ama güzel isabetli atışlarım oluyordu. Çocuklar hala gülerek anlatırlar...

Çok tatlı ve masum bir tarif ve Öneri olmuş bayıldım @baycan kızdığın halde bile canını açılmaktan korkmak bu olsa gerek :) 👏👏

çocukluğumuzun efsane sözü :) bizimle bu günlere geldi

Birde annem düşüp yaralanınca abarttığımiz zaman birsey söylerdi ama buraya yazamayacağım :( biraz ayıp kaçabilir:)

You got a 13.19% upvote from @dailyupvotes courtesy of @eyupyusuf!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile @trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

Postunuz @bot-az ve ona katılan curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Congratulations @junostar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 200 replies. Your next target is to reach 300 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67336.19
ETH 3695.10
USDT 1.00
SBD 3.71