yaşar kemal

in #hede-io2 years ago (edited)

Büyüklüğü tartışılmayacak yazardır, eğer tartışılıyorsa kitapları okunmamış ve anlaşılmamış demektir. Türkiye'nin en etkili yazarlarından biri olmasının yanı sıra Yaşar Kemal isminin aklınıza getirdiği ilk şey Anadolu'dur, çünkü Anadolu yazarıdır, halkın içinden gelir.
Kendisi hakkında benim en ilginç bulduğum (ve belki sizlerin bilmediği) bilgi ise eserlerinde kullandığı sözcüklerin kolayca anlaşılabilmesi için bir sözlük çıkarılmasıdır. Yaşar Kemal Sözlüğü olarak bilinen bu sözlük, Yaşar Kemal'in Türkçe'yi nasıl zenginleştirdiğinin bir kanıtıdır aslında. Yöresel söyleyişleri Türkçe'ye kazandırmış ve belki de dilden kaybolmamaları sağlayan güvence olmuştur.
Belki kulağa çok klişe gelebilir ama kendisinin Nobel Edebiyat Ödülü'nü alamaması kanaatimce politiktir, keşke bu ödülü alabilen ilk Türk yazarımız olsaydı hak ettiği gibi. Fakat o güzel insan, beyaz atına binip bu dünyadan gitmiştir.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about yaşar kemal.

Sort:  

Kesinlikle politik sebepler var bu konuda. Klişe değil, artık insanlar unutuyor bunları yavaş yavaş, yazmak iyi oluyor o bakımdan.

Benim Homeros yakıştırmam da senin Anadolu dediğin şeyden geliyor. Yani yüzlerce yıldan süzülen bir kültür var. Bunu dar anlamda bugünkü toplumlar olarak düşünmemek lazım. Hitit, Asur, Antik Yunan, Truva'nın insanları buharlaşıp uçmadı sonuçta, biz onların da torunlarıyız. Yaşar Kemal de bu bakımdan Homeros'un devamcısıdır.

Kesinlikle katılıyorum, zaten senin söylediğinin devamı olsun diye yazdım biraz da, çoğu kişi bu kadar derin olarak yorumlayamıyor olayı. Fakat bu şekilde yorumlayabilmek, değerlerimize sahip çıkabilmemiz açısından çok önemli.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @erensonmez.

You got a 9.30% upvote from @dailyupvotes courtesy of @erensonmez!

Loading...

Postunuz @bot-az ve ona katılan curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Loading...

How Cool!

You got a 5.56% upvote from @coolbot courtesy of @erensonmez!

Help us grow, delegate today!

You got a 33.33% upvote from @voteme courtesy of @erensonmez! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

You got a 33.33% upvote from @kakibukit courtesy of @erensonmez!

This post has received a $46.34 % upvote from @siditech thanks to: @erensonmez.
Here's a banana! banana-small.png