rammstein

in #hede-io4 years ago

Kanaatimce Alman müzik gruplarının en başarılısıdır. Scorpions ya da Alphaville gibi İngilizce şarkı yazan grupların aksine çoğu şarkıları Almanca'dır, buna rağmen ünleri Almanya'yı aşmış ve bütün dünyaya yayılmıştır. İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça şarkıları da vardır.
Sık sık Nazi sempatizanı olmakla suçlanırlar fakat bu suçlamalar karalamadan başka bir şey değildir, hiçbir dayanağı yoktur. Aksine, "Links 2 3 4" şarkılarında açıkça "sol" görüşlü olduklarını belirtmişlerdir.
Eğer Almanca öğrenmek gibi bir amacınız varsa kesinlikle şarkılarını dinlemenizi öneririm. Ben öğrenirken bana çok yardımcı oldu. Sözleri çok anlamlıdır ve aklınızda kalır. Kaç kere sınavda "şu kelimeyle cümle yazın" kısımlarına şarkı sözlerini yazdım, kim bilir.
Şarkılarında seçtikleri konular son derece dikkat çekicidir. Almanya'da gündem olan konular hakkında yazdıkları şarkıları çoktur "Mein Teil" ve "Wiener Blut" gibi. Bunun dışında "Rosenrot" ve "Dalai Lama" şarkılarında Goethe'nin şiirlerinden ilham almışlardır. Fakat şarkılarının çok farklı yorumlarını yapmak da mümkündür çünkü bolca mecaz ve üstü kapalı deyiş mevcuttur. Grubun solisti Till Lindemann aynı zamanda şairdir de. Bu da şarkılarını az biraz dinlemiş birisini hiç ama hiç şaşırtmayacak bir gerçektir.
Konserleri çok heyecanlı geçer. Alevle oynamayı çok sevdiklerinden sürekli birilerinin yandığı gösterileri olur. Kendileri İstanbul'da da konser verdiler ve bu konserin seyirci bakımından tam bir rezalet olduğu sıkça söylenir.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about rammstein.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @erensonmez.

Loading...

You got a 20.00% upvote from @kakibukit courtesy of @erensonmez!

You got a 8.10% upvote from @dailyupvotes courtesy of @erensonmez!

You got a 47.62% upvote from @voteme courtesy of @erensonmez! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

Loading...

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28232.91
ETH 1804.25
USDT 1.00
SBD 2.91