akira kurosawa

in hede-io •  2 months ago


Akira Kurosawa, gelmiş geçmiş en önemli ve başarılı yönetmenlerden biri olmasının yanı sıra, eğer günümüzde sinema evrensel bir sanat kabul ediliyorsa bunun baş mimarlarından biridir. Japonya'nın en önemli yönetmeni kabul edilen Kurosawa (bazen Yasujirō Ozu ile karşılaştırılır fakat Kurosawa bir adım daha öndedir bana kalırsa), sayısız film çekmiştir ve bunların bazıları sinemanın en başarılı örnekleri kabul edilir. Filmleri genel olarak samuray filmleri (Seven Samurai, Yojimbo, Rashomon vb.), uyarlamalar (Dostoyevski'nin Budala eserinden uyarlanan Hakuchi vb.), detektif hikayeleri (Stray Dog vb.) ve dram filmleri (Ikiru en ünlüsüdür bunların) olmak üzere dörde ayrılır. Günümüz filmleri çoğunlukla diyaloğa dayalıdır, fakat Kurosawa'nın herhangi bir filmini izlediğiniz zaman bir sahne üzerine ne kadar düşünüldüğü net bir şekilde dikkatinizi çekmektedir, nitekim senaryosunu yazdığı filmlerinin sahnelerini kendisi çizer ve bu tarz çizimlerinin yer aldığı bir kitabı da mevcuttur. Filmlerinin kalitesinin yanı sıra, Kurosawa'nın gerçek başarısı Japon filmlerini dünyaya tanıtan kişi olmasıdır. Rashomon, 1951 yılında Venedik Film Festivali'nde büyük ödüle layık görülmüştür ve bu başarı, Japon film sektörünün dünyaya açılmasını sağlamıştır. Savaştan mağlup çıkan Japonya'nın bir bakıma sözcüsü olmuş, içinde bulunulan durumu ve insanını anlatmıştır.
Görsel


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about akira kurosawa.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @erensonmez.

This post has been upvoted by @microbot with 25.0%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @microbot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount

How about joining the Q initiative? Limited invites here!

How Cool!

You got a 8.33% upvote from @coolbot courtesy of @erensonmez!

Help us grow, delegate today!

Loading...

Postunuz @bot-az ve ona katılan curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!