steempress

in #hede-io6 years ago (edited)

daha fazla steemit kullanıcısına erişebilmek için tasarlanan açık kaynak kodlu eklentidir. steempress sayesinde hem blogunuzda hem de steemit platformunda üzerinde paylaşımlar yapabilirsiniz. steempress özelliği sayesinde kendine ait blogu bulunan kullanıcılar steemit platformunu tercih edebilir. steempress sayesinde hem adsense hem de steemit üzerinden kazanç elde edilmesi mümkün görünüyor. steempress aynı zamanda açık kaynak kodlu bir eklentidir.

wordpress kurulu blogunuz üzerine steempress eklentisi kurarak kolaylıkla paylaşımları her iki platform içinde yayınlayabilirsiniz. steempress; çok yönlü, kullanışlı ve basit bir eklentidir. steempress hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about steempress.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67185.32
ETH 3109.28
USDT 1.00
SBD 3.70