caps

in #hede-io6 years ago

herhangi bir fotoğraf yada videonun alt kısmına kırmızı şerit çekilerek komik yazıların yazıldığı içeriklerdir. ülkemizde birkaç yıl önce popülerliği oldukça yüksek olan caps paylaşımları şuan eski popülerliğini yitirdiğini görüyoruz. her kesimden insan belirlediği fotoğrafların altına mizaç içerikli yazılar yazarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor. caps paylaşımlarının altına yazılan mizaç içerikli yazılar komik ve eğlendiricidir. bir örnek;

bilgisayardan caps yapabilmeniz için paint ve ya photoscape gibi fotoğraf editörü programlarını kullanabilirsiniz. akıllı telefonlarınıza indireceğiniz fotoğraf editörleri ile eğlendirici caps paylaşımları hazırlayabilirsiniz.
Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about caps.

Sort:  

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Round 16 - Croatia vs Denmark
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard!


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 70098.52
ETH 3942.97
USDT 1.00
SBD 3.70