metropolis

in hede-io •  4 months ago

Fritz Lang tarafından yönetilen 1927 yılı yapımı Alman bilimkurgu filmi.

Metropolis kült bir sessiz film. Zamanında büyük paralar harcanarak yapılmış, döneminin teknik olanaklarının çok ötesinde bir film olmuş. Filmin orjinali 2,5 saat dolayında bir uzunluğa sahipmiş, ancak o dönem seyirciler uzun filmlere alışık olmadığı için ciddi ölçüde kısaltılarak vizyona girmiş. Buna rağmen arzu edilen gişe başarısını yakalayamamış, zaman içinde filmin değeri daha iyi anlaşılmış ve bir klasiğe dönüşmüş. Bazı eleştirmenler filmi gelmiş geçmiş en iyi bilimkurgu filmi sayıyorlar.

Sessiz filmlerin çoğunda olduğu gibi arka planda klasik müzik çalınıyor. Filmin müzikleri gayet hoş.

Film gelecekte, gökdelenlerle bezeli bir kentte geçiyor. Kentin patronu görüntüsü Atatürk'e çok benzeyen bir sanayici. Film işçilerle kapitalistler arasındaki çelişkiyi konu alıyor, işçiler bir kurtarıcı bekliyorlar, kurtarıcının işçilerle kapitalistleri uzlaştırması umuluyor.

Filmde işçiler makinelerin adeta kölesi durumunda, makinelerin temposuna ayak uydurmaya çalışıyorlar. Film işçilerin yer altındaki fabrikaya girişiyle başlıyor. İşçiler oldukça mutsuzlar, zira üretimde hiçbir insiyatifleri yok.

Filmde çılgın bir mucit bir robot yapmış, robot işçilerin sözünü dinleyen kadının kılığına giriyor.

Filmde sürrealist sahneler de var. Sessiz filmlere özgü aşırı dramatik (ve başarlı) bir oyunculuk söz konusu. İzlemesi kolay olmasa da bilimkurgu meraklılarının kaçırmaması gereken bir film.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about metropolis.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Uzun zamandır izleme niyetindeydim, güzel bir tesadüf oldu, attım listeye :)

Metropolis dönemin Avatar filmi gibi teknolojinin sınırlarının zorlandığı bir çalışma. Bugüne kadar ki bütün büyük yönetmenleri bir şekilde etkileyip bir anlamda günümüz sinemasını şekillendirmiş bir eser.

Congratulations @bilimkurgu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!