sinek avlamak

in #hede-io6 years ago (edited)

Özellikle işyerlerinde, işlerin kesat gittiği zamanlarda, yani dükkana alışveriş için gelen kişilerin az olduğu zamanlarda söylenen bir deyimdir.
Bunu daha çok işyeri çalışanları; "bir Allah'ın kulu bile bugün dükkana gelmedi, resmen sinek avladık." Şeklinde bir söylemle kullanırlar.

Allah hiçbir ticarethaneye sinek avlatmasın. Herkese bol kazanç dilerim.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about sinek avlamak.

Sort:  

Thank you for being a VIP member of @tfgc !

Want to become a VIP member of @tfgc ?

Want a 1,000SP+ account to upvote, resteem and our Facebook page sharing your post?

Either send 1 STEEM for a 45 day membership or delegate 50,000 VESTS for a lifetime membership!

Join our curation trail on SteemAuto to help support the community!

Be sure to use #tfgc on your streams.

Join TFGC Discord Channel

Join TFGC Facebook

Don't forget to invite your friends!

Teşekkür ederim :)

Tüm ticaret sahibi kimselere helalinden bol kazançlar dilerim. Bazı yaz günlerinde esnafın hali bu deyimi hatırlatıyor.

Teşekkür ederim değerli yorumunuz için.
Bizim buralarda esnaf yazın bayram eder, kışın kısmen de olsa sinek avlar malesef.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 63624.94
ETH 3481.95
USDT 1.00
SBD 2.54