Sort:  

Dziękuję bardzo za zainteresowanie :) Na rynku jest bardzo dużo preparatów z witaminą C. Ich ceny kształtują się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu a nawet kilkuset złotych. Dobrymi preparatami będą te pochodzenia naturalnego, zawierające wyciągi z roślin. Do suplementacji mogę też polecić formę estru witaminy C- w porównaniu do formy kwasowej jest m.in. delikatniejsza dla przewodu pokarmowego. Najlepiej będzie się przyswajała tzw. liposomalna witamina C- problemem może być cena powyżej 100 zł. Z bardziej ekonomicznych opcji- można kupić witaminę C dosłownie na kilogramy w postaci proszku i samemu dawkować. Co do konkretnych preparatów- by nie robić tutaj kryptoreklamy zapraszam na chat lub do odwiedzenia apteki ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18990.87
ETH 589.36
SBD 3.33