Co z tą dietą?

in #health3 years ago (edited)

Wymówek niestety jest wiele, jak i pokus, jeżeli chodzi o posiłki.

Jedną z nic jest, jedzenie w biegu. Praca, szkoła i jak tu jeść zdrowo? Przygotujcie wcześniej posiłek i weźcie go ze sobą!

Gwarantuje, że wyjdzie zdrowiej, korzystniej i taniej!
Ktoś dużo podróżuje? Tym lepiej, poproście o składniki do menu, weźcie porcję wyliczoną kalorycznie, poproście o porcję bez sosów i składników które, możecie zamienić na lepsze = zdrowsze :)

)

Sort:  

Congratulations @kamila29! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!