ออกกำลังกายยังไงให้ได้กล้ามเนื้อ และไม่ปวดกล้ามเนื้อ

in #health4 years ago

สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายนะครับ การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น แต่จะไม่ตอบโจทย์ของคนที่ลดน้ำหนัก ท่าเริ่มต้นการออกกำลังกายเลยเราไม่ควรที่จะไปเล่นหนัก เราต้องรู้ตัวเองว่าเราควรเล่นประมาณไหนแล้วก็เล่นขนาดไหน แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปเล่นหนักๆกล้ามเนื้อจะไม่มีอะไรมาซ่อมแซมแล้วกล้ามเนื้อลดลง image เมื่อก่อนผมเคยเข้าใจว่าการที่จะขยายกล้ามเนื้อเราต้องไปเล่นเวทหนักๆ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย เราไม่ต้องเล่นน่ะ จนผมได้มาศึกษามันจริงๆผมจึงเข้าใจมันว่าการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อหรือขยายกล้ามเนื้อเราไม่ควรเล่นหนักมาก เล่นให้พอประมาณ ไม่หักโหมจนเกินไป แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เติมโปรตีนให้เพียงพอเท่ากับที่เราเล่นแค่นี้กล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายๆแล้วครับ การโพสต์ครั้งหน้าผมจะมาพูดถึงอะไรนั้น ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ

Sort:  

ถูกต้องครับ เทรนเนอร์ของลุงก็สอนมาแบบนี้ล่ะ

Posted using Partiko Android

Congratulations @chai1628! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28942.20
ETH 1784.44
USDT 1.00
SBD 2.52