What is your mood today? / A Ty jaki masz dziś humor?steemCreated with Sketch.

in #funny6 years ago

EN: Hello Dear Friends
PL: Witajcie drodzy przyjaciele(I apologize for my poor knowledge of English. I use a translator to translate my work.)


EN: What is your mood today? Write the photo number in the comment.
PL: A Ty jaki masz dziś humor? Napisz numer zdjęcia w komentarzu.

1.

DSC02562.JPG

2.

DSC02563.JPG

3.

DSC02564.JPG

4.

DSC02565.JPG

5.

DSC02566.JPG

6.

DSC02567.JPG

7.

DSC02568.JPG

8.

DSC02569.JPG

9.

DSC02570.JPG

10.

DSC02572.JPG

11.

DSC02571.JPG

12.

DSC02573.JPG

13.

DSC02574.JPG

14.

DSC02575.JPG

15.

DSC02576.JPGEN: Thank you for watching PL: Dziękuję za obejrzenie

Bez tytułu.png

EN: Author PL: Autor- @michalx2008x
EN: Camera PL: Aparat- Sony DSC 300
EN: Location PL: Lokalizacja- Denmark

horse-2573655_640.png
@michalx2008x
PL:"Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie"
EN:"Be the change you want to see in the world"
divider-36856_1280.png

Sort:  

What language you are using (not the English)?

Thank you for posting @michalx2008x.

Just darling.......very nostalgic for this time of year......no.8 hits the right note.

All the best from @bleujay/ @bentleycapital.

Cheers!

Teddy bears are very cute. It's good to have all kinds of photos.

Po Twoim poście już 12 ;) Pozdrawiam! :)

Myślę, że piąteczka

2 i 10 - jakie selfiaki :)

Cóż za bogactwo emocji :)
Dziś jestem trzynastką!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66239.71
ETH 3448.83
USDT 1.00
SBD 2.61