Wyzwanie: Darmowe kryptowaluty #8

in faucet •  4 months ago

steempower

Przegląd wyzwania lecimy po jednego Bitcoina. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników z systemem CoinPot.


Stan obecny

steempower

Ostatnie rezultaty.

"Ostatnie zakupy rozpocząłem już za 25673, a całą zabawę rozpocząłem od 24193 tokenów i wzrost o 6,2%. Na samym handlu ostatni zysk to 1661 tokenów CoinPot" Dalej czekam na zamianę i wzrosty od zakupionego momentu.

Jak to wygląda obecnie.
Ostatni stan z poprzedniego posta był 993 tokenów CoinPot a na daną chwilę mamy 1244. Na plus dorzucone 251 tokenów. Sam wzrost daje w tokenach o 25.2% od ostatniego wyniku. Do chwili ponownej zamiany nie jest znana wartość od samego początku zadania.

Całość zaczyna się rozpędzać i jest to pozytywna nowina. Kolejny etap to w ciągu paru następnych godzin nastąpi zamiana (LTC). Kolejne rzeczy to napływ funduszy z postów które będą się pojawiać w małej postaci również. Całość zaczyna się kumulować, dodatkowo przyspieszy całą zabawę i ostatecznie powrót z jednym (BTC) na Steem, jako dywersyfikacja, ale to już drugi poziom zadania:).


Wiadomości

Zainteresowanie rośnie wokół Litecoin, (LTC) za sprawą dwóch ostatnich dniach wydarzeń.Pierwsze wydarzenie to Rozbudowa dla Litecoin Lightning Network (LN). Drugie to w centrum handlowym Liang Court zamontowano bankomat Bitcoin/Litecoin ATM.

Czytaj>>>Litecoin Lightning Network Passes 100 Nodes.

Czytaj>>>Singapore Liang Court shopping centre added a Bitcoin/Litecoin ATM.

Grupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @strefanetu
TAG: #sp-group Konto Grupy: @sp-group

Opis CoinPot
Darmowe kraniki/faucets
Opis Wyzwania

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

stempower

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.