Wyzwanie: Darmowe kryptowaluty #7

in faucet •  5 months ago  (edited)

steempower

Przegląd wyzwania lecimy po jednego Bitcoina. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników z systemem CoinPot.

Stan obecny


steempower

Ostatnie rezultaty.

"Ostatnie zakupy rozpocząłem już za 25673, a całą zabawę rozpocząłem od 24193 tokenów i wzrost o 6,2%. Na samym handlu ostatni zysk to 1661 tokenów CoinPot" Dalej czekam na zamianę i wzrosty od zakupionego momentu. Niezależnie od giełdy zbiory zaczęły iść pełną parą.

Jak to wygląda obecnie.

Ostatni stan z poprzedniego posta był 798 tokenów CoinPot a na daną chwilę mamy 993. Na plus dorzucone 195 tokenów. Sam wzrost daje w tokenach o 24.4% od ostatniego wyniku. Do chwili ponownej zamiany nie jest znana wartość od samego początku zadania. :-)

W programach mamy bonusy za wszelką aktywność, jak i poleconych, która z czasem wzrasta. Ciekawe natomiast jest bonus z poleconego, gdzie w systemie CoinPot jest to od 25% do 50% prowizji dożywotnio i każda jego aktywność jest przelewana na nasze konto automatycznie.

steempower

Jak widać na zdjęciu prowizja 25% z automatu i tak przez cały dzień pod warunkiem, że polecony jest aktywny. Więc taki polecony to skarb a w tym przypadku to nie zabiegam o to, szczególnie biorąc pod uwagę inne możliwości.

Takie mała nagroda trafiona na FreeDoge. Szkoda że nie z najwyższej półki ;-)

steempower


Wiadomości

Singapurze w centrum handlowym Liang Court zamontowano bankomat Bitcoin/Litecoin ATM

Image by Twitter


Blockchain i społeczność kryptograficzna łamią ustalone normy, rozwijając libertariańskie podejście do internetu, które promuje wolności osobiste i umożliwia internautom wyrażanie się, kojarzenie i interakcję według własnego uznania.

Czytaj>>>Deploying Censorship-Resistance to Uphold Decentralization


W artykule napisanym wyłącznie dla CoinDesk, CEO firmy Enigma, Guy Zyskind, mówi, że 2019 musi dotyczyć zdecentralizowanych rozwiązań zapewniających prywatność danych.

Czytaj>>>When Privacy and Decentralization Collided


Cyfrowe społeczeństwo wymaga cyfrowej gotówki. Często słyszysz słowo kryptowaluta. Istnieje jednak bardzo duża różnica między prawdziwie zdecentralizowaną kryptowalutą, taką jak Bitcoin, a tym, co można nazwać scentralizowanym "pieniądzem elektronicznym".

Czytaj>>>BitMEX CEO: Bitcoin Still An Experiment, But Has A Bright FutureGrupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @strefanetu
TAG: #sp-group Konto Grupy: @sp-group
Opis CoinPot
Darmowe kraniki/faucets
Opis Wyzwania

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

stempower

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.