''Aga mis Team Estoniast saanud on?''

in #estonia5 years ago (edited)

sfdddafd.png
(Originaalfoto).

Enamus teist on vist juba märganud, et me pole 3 kuud midagi postitanud.

See ei tähenda, et meil pole postitamismaterjali - vastupidi, meil on lademetes postituste mustandeid.

Meie postituste autor on kahjuks vahepeal võtnud oma õlule liialt projekte, et ühelegi neist süvenenumalt keskenduda. Loodetavasti saavad mõned mustandid siiski ühel hetkel täisväärtuslikeks postitusteks.

Kuigi postitamise osas on meil tekkinud põud, pole me kureerimist selja taha jätnud. Endiselt töötab meil Steemvoter Beta kaudu automaathäälesüsteemiga gild, aga vaatame postitusi läbi ka manuaalselt. Kes teab - ehk hakkame põua leevendamiseks peagi postitama iganädalasi aruandeid selle kohta kui häid postitusi me eestlased Steemitis loonud oleme.

Me kommuuniga on vahepeal liitunud ka uusi inimesi.

Kaadrivoolavus on küll hõre, kuid näitab siiski, et Steemitis on veel eestlasi.

Selleks et me kommuuni ja ka Steemitit ennast inimestele nähtavamaks teha, lõime hiljuti ka SteemIt Eesti Facebooki lehe.
Märkige see julgelt meeldivaks - ehk märkab seda keegi, kelles tekitab see uudishimu.

Lisasime selle lingi ka meie postituste jalusesse, kust leiab ka muid kasulikke linke.

Tuletame meelde, et kuigi Facebooki lehel ja grupis tundub aktiivsus olema nullilähedane, siis aktiisem vestlus käib meil siiski igapäevaselt meie Discordi serveris, mille lingi leiate samuti postituse jalusest või lingituna me Facebooki lehe ja grupi infos.Kõik @teamestonia poolt väljateenitavad autasud muudetakse Steem Poweriks, et suurendada meiepoolset toetust autoritele.

Heitke pilk peale TeamEstonia ajavoole!
Toetage eesti autoreid Steemitis, järgides meie gildi Steemvoteris!


Find Team Estonia


SteemWorld | steemd | steemdb

@teamestonia
Facebook Page
Discord Server
Steemit blog where you'll find everything you need to know about Steemit in Estonian language.
Like on Facebook to help promote Steemit and be up to date with Steemit and Estonian community. Want to meet other Estonian Steemers and chat about crypto & everything related? Join Discord.

Sort:  

Congratulations @teamestonia! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @teamestonia! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 61146.53
ETH 3366.17
USDT 1.00
SBD 4.28