You are viewing a single comment's thread from:

RE: DÜNYA Daha Hızlı Dönmeye Başlasaydı Ne Olurdu?

in #esteem6 years ago

Merhaba ben @osmania, @kusadasi ve @try-market küratörü olarak #tr ve #cointurk etiketlerindeki kaliteli yazıları inceliyorum. Sonrasında bu yazılar @kusadasi veya @try-market hesapları tarafından upvote ediliyor. @kusadasi ve @try-market #tr etiketinin daha yukarılara çıkması için çok büyük bir çaba içerisindedir. Tabii ki bu ilerleyişin kaliteli yazılarla olması yönünde çaba harcıyoruz.Paylaşımlarınıza 'cointurk' etiketini ekleyerek @kusadasi ve @try-market tarafından desteklenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, sürekli olarak @kusadasi tarafından düzenlenen projeler ve discord kanalımızda anlık yarışmalar mevcuttur.
Katılmak isterseniz discord kanalımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Sort:  

Merhaba oncelikle yorumunuz icin tesekkur ediyorum. Evet @kusadasi nin etkinliklerine katiliyorum. Yeni ve daha cok ilgi cekici makaleler yazacagim. Ayrica Belirttiginiz etiketleride kullanacagim.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65375.87
ETH 3337.31
USDT 1.00
SBD 2.63