ไวรัส

in #esteemlast year

สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคน
สถานการณ์ทุกวันนี้เริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆ
ข่าวอาชญากรรม ปล้นฆ่าคนเป็นผักปลา

แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นข่าวการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด19 เราอยู่ที่เกาะไตหวัน เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆ
ไปโรงพยาบาล ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
ในสถาณที่ต่างๆจะมีแอลกอฮอล์ไว้บริการแต่ที่หายากคือ หน้ากากอนามัย

แต่ก่อนเราจะซื้อมาไว้ที่ล่ะกล่อง(100ชิ้น)

image

แต่หลังจากมีข่าวการแพร่เชื้อไวรัส
ขาดตลาด ช่วงนี้ก็พอมีให้เห็นบ้าง
คือซื้อที่ร้านขายยา ใช้บัตรสุขภาพซื้อ
อาทิตย์หนึ่งซื้อได้แค่2ชิ้น
แต่บัตรลงท้ายด้วยเลขคี่ จะได้สิทธิ์ซื้อในวันจันทร์ พุธ ศุกร์
ส่วนบัตรที่ลงท้ายเลขคู่ จะได้สิทธิ์ซื้อในวันอังคาร พฤหัสบดี และวันเสาร์

แต่ตอนนี้ทางไตหวันกำลังจะเพิ่มพลังการผลิต หน้ากากอนามัยให้มากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน น่าจะเริ่มเดือนมีนาคม

image

ช่วงนี้ก็ต่อคิวซื้อที่ร้านขายยาไปก่อน ของมันจำเป็นต้องใช้เนาะ
นี่แหละมั้งที่เขาบอกว่า โลกจะแตก ทุกอย่างค่อยๆดับสลายลงไปเรื่อยๆ ไม่อะไรแน่นอนในชีวิตเลย

Sort:  

You seem to be using older or Legacy version of eSteem!
Please check if you have newest version to get most out of eSteem, Android, iOS mobile app. For desktop Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Congratulations @jammyth! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.85
TRX 0.12
JST 0.125
BTC 54238.04
ETH 2085.16
BNB 487.17
SBD 7.35