တူညီျခင္​း

in #esteem3 years ago (edited)

image
​ေရခံလဲ မတူညီဘူး...
​ေျမခံလဲ မတူညီဘူး...
ဒါ​ေပမယ္​့ တူညီတဲ့ ႏွလံုးသား​ေတြရိွတယ္​။
image
လူမ်ိဳးလဲ မတူဘူး...
ဘာသာလဲ မတူဘူး...
ဒါ​ေပမယ္​့ တူညီတဲ့ မြန္​ျမတ္​မႈ​ေလး​ေတြရိွတယ္​။
စိတ္​ကူး​ေတြလဲ မတူဘူး...
ရည္​မွန္​းခ်က္​​ေတြလဲ မတူဘူး...
ဒါ​ေပမယ္​့ တူညီတဲ့ ပန္​းတိုင္​​ေတြ​ေတာ့ရိွတယ္​။
image
မတူညီတဲ့ ​ေဒသ​ေတြ
မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳး​ေတြ
မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္​မႈ​ေတြ
ဒီလို မတူညီမႈ​ေတြ အမ်ားႀကီးက
တူညီစြာ ဘဝေက်ာင္​း​ေတာ္​ႀကီးမွာ
ပညာႏို႔ရည္​ ​ေသာက္​သံုးၾကမွ​ေတာ့
သူငယ္​ခ်င္​း...
မင္​းလဲ ငါတို႔နဲ႔ အတူတူပါပဲ....။ ။
image
MSU-035

@htoohan

Sort:  

အားေပးေနပါတယ္ ဘဒို msu 034

Thanks bro

👌👍👌👍😀😀

This post received a $0.105 (12.08%) upvote from @upvotewhale thanks to @htoohan! For more information, check out my profile!

This post has received a 0.78 % upvote from @drotto thanks to: @htoohan.

This post has received a 3.80% upvote from thanks to: @htoohan.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

You receive vote 100 % Vote From @sattpaing. Because You Tag msu. MSU is Myanmar Steemit User Group.

Good Luck
#msu

This post have been received 100 % upvote from @htetlinnaung. Beacause your Tag is msu. MSU is Myanmar Steemit User Group.

Good Luck
#msu

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18990.87
ETH 589.36
SBD 3.33