Sort:  

Evet, sadece ufak bir senaryo , Eger gercekten boyle birsey olursa, buraya yazdiklarim olacaklarin %1 ini bile dolduramaz. Okuyup yorum yapmanizi sevindim. Daha yeni bircok makale uzerinde calisiyorum. Yakin zamanda paylasacagim.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66530.02
ETH 3495.00
USDT 1.00
SBD 2.64