You are viewing a single comment's thread from:

RE: DÜNYA Daha Hızlı Dönmeye Başlasaydı Ne Olurdu?

in #esteem6 years ago

Dünya dönüyor, zaman su gibi akıp geçiyor. Herşey çok güzel bir döngü içinde...biraz ahenk bozulsa neler olacağına ilişkin güzel bir yazı. Emeğinize sağlık ☺️

Sort:  

tesekkurler yorumunuz icin @baycan hanim. Kesinlikle katiliyorum size, bazi insanlar bu donguyu anlamayip yasamidigimiz dunyanin simulasyon oldugunu savunuyor, gercekten cok komik degil mi?

Herşeyi en güzel şekilde yaratan bir Allah var . Simülasyon. Reankarnasyon vs hepsi komik.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64658.37
ETH 3421.84
USDT 1.00
SBD 2.52