အနာဂတ္ေငြေႀကး

in #esteem6 years ago

image

အနာဂတ္ေငြေႀကး

အလုပ္လုပ္ရမွာမပ်င္းတဲ့ Europe ႏိုင္ငံေတြကအစိုးရေတြကေတာ့ Fintech အား တစ္လြဲအသံုးခ်ကာ တရားမဝင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မွဳ႕မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ Knows Your Customer (ေခၚ) KYC ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ Regulation မ်ားအား တင္းၾကပ္လိုက္သည္မွလြဲၿပီး European Union ထဲမွာ Cryptocurrency ေတြ အားလံုးကို တရားဝင္သံုးစြဲခြင့္ၿပဳလိုက္ပါၿပီတဲ့။ တျခားႏိုင္ငံေတြ Cashless Society ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအားေပးေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေရာဂါပိုးမႊားေပါင္းစံုကပ္တြယ္ေနၿပီး အနံ႔အသက္ဆိုး႐ြားလွတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ေငြစကၠဴစုတ္တန္ဖိုး ထိခိုက္မွာစိုးသျဖင့္ ဆရာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္အတိုင္း ပံုစံတူကူးခ်ကာ Cryptocurrency ေတြကို ပိတ္ပင္ဖို႔အလုပ္ႀကိဳးစားလြန္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က လုပ္ေနေလရဲ႕။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာ တစ္ခုကေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တ႐ုတ္ႀကီးက ႏိုင္ငံျခား Cryptocurrency ေတြ နဲ႔ တျခား ICO ေတြကိုဝယ္ဖို႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ပိတ္ပင္ထားတယ္ဆိုတာ

image

Cryptocurrency အသံုးျပဳျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေတြနဲ႔ Fintech နည္းပညာရဲ႕ Trend ကို မသိလို႔မဟုတ္ပဲ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ကမာၻေက်ာ္ NEO, TRX, BNB တို႔လို ျပည္တြင္းထုတ္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ Cryptocurrency မ်ား ၊ Binance အစရွိတဲ့ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုးထဲပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားပိုင္ Cryptocurrency Exchange Platform မ်ား ႏွင့္ Bitmain စတဲ့ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကမာၻေက်ာ္ Cryptocurrency Mining ဆက္စပ္ပစၥည္းထုတ္ကုမၼဏီမ်ားအား အားေပးေထာက္ပံ့ကာ ႏိုင္ငံတကာ Trading တံခါးမဖြင့္ေသးခင္ မိမိႏိုင္ငံသားပိုင္ Cryptocurrency ကုမၼဏီမ်ားအား ျပည္တြင္းမွာအခိုင္အမာႀကိဳတင္ အေျခကုပ္ယူႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးထားတယ္ဆိုတာ မသိရွာေလဘူး။ တ႐ုတ္က ရွင္းရွင္းပဲ သူ႕ဟာက် သူမ်ားကိုေရာင္းမယ္ ၊ သူမ်ားဟာသူ႕လူေတြကို မဝယ္ခိုင္းဘူး။ Cryptocurrency ဆိုတာ Community ရွိရင္ က်ိန္းေသတန္ဖိုးတက္တာမို႔ သူ႕ဟာကိုေတာ့ တျခားႏိုင္ငံကလူေတြဝယ္ၾကပါေစ ၊ အခ်ိန္တန္ရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ GDP ပါတက္လာမယ္ဆိုတာသိတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံက လုပ္တဲ့ Cryptocurrency ကိုသူတို႔ တ႐ုတ္ Community က လံုးဝ Support မလုပ္ဘူး။ ဒီမွာကေတာ့ သူမ်ားဟာလည္း မဝယ္နဲ႔ ၊ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္လဲ မထုတ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူေတြကိုလည္း အားမေပးဘူး။

ခရစ္ဒစ္ ပါ Michael

photo : facebook

image

Sort:  

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64437.05
ETH 3075.88
USDT 1.00
SBD 3.98