La ŝtormo falis sur Brition

in #esperanto3 years ago

Britio spertas la duan plej fortan ŝtormon en monato. La pasintan dimanĉon Kiara kaŭzis inundojn tra la tuta reĝlando, kaj nun Dennis kaŭzis inundojn kaj terenojn en Anglujo kaj suda Kimrio.

En suda Kimrio, riveroj superfluis la bordojn, kaj en unu el ili la korpo de viro estis kaptita dimanĉe. Savantoj evakuas loĝantojn en lokoj, kie inundoj minacas la vivon de homoj. Domoj inunditaj en Anglujo. Lokaj loĝantoj diras, ke la ŝtormo flugis kiel tornado.

Loĝantoj de 594 lokoj en Anglujo estis avertitaj pri la minaco de inundo - rekordo por la tuta historio de observaĵoj. Ĉirkaŭ 170 flugoj estis nuligitaj dimanĉe, tio malobservis la planojn de almenaŭ 25 mil pasaĝeroj. En lokoj, sinsekvoj atingas 146 km / h. Trajnoj estis nuligitaj en dekoj da cellokoj en Sud-Kimrio, kaj ankaŭ en partoj de Anglujo kaj Skotlando.

Pasintan semajnfinon, Kiara ŝtormo trafis Brition. Li kondukis al inundado de centoj da hejmoj kaj lasis pli ol 500 mil homojn sen elektro. En iuj lokoj de la lando, armeo helpas konstrui barojn kontraŭ inundoj.


LAN.jpg
image source

Sort:  


You just planted 0.09 tree(s)!


Thanks to @sersales

We have planted already
7445.86 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 24395.99
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

+++++ Dankon al Esperanto-entuziasmuloj!

you have awarded an author with VIZ tokens
more detailes here

Hi, @sersales!

You just got a 0.69% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations @sersales! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Malbonaj novaĝoj el Britio por ties komencanta memstara vivo. Mi nur esperas, ke la registaro sufiĉe helpas la homojn suferantajn de inundo.
Parenteze, ĉu vi loĝas tie?

Ne, mi loĝas en Rusujo )

Dobryy den' amiko. Mi mem loĝis kelkajn jarojn en Britio. La vetero ofte estis malsekega, kaj ankaŭ mi spertis inundojn tie. Malagrabla afero... https://steemit.com/housingbubble/@johano/finally-sold-news-from-oxford-s-housing-market
Parenteze, ege malĝojigas min vidi, kiel via lando pli kaj pli estiĝas malamiko en la okuloj de okzidentuloj. Ni flegu amikecon!

Jes, Putin transformas Rusion en koncentrejon ... Kaj neniu povas haltigi ĝin.
Sed mi certas, ke liaj tagoj estas numeritaj)) Ĉiuj nur atendas ĉi tion)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27316.82
ETH 1904.93
USDT 1.00
SBD 2.27