Mia koro malfermiĝas per via voĉo

in #esperanto4 years ago (edited)

Jen la traduko de Franca klasika kanto nome Mon cœur s'ouvre à ta voix, kiu estas parto de la opero Samson kaj Delilah de Camille Saint-Saëns. Mi tradukis ĝin de la angla sed kompreneble la originala kanto estas en la franca. La kanto estas tre bela kaj fama, bonsentiga kaj trankviliga.

Esperanta traduko:

Mia koro malfermiĝas per via voĉo
Kiel floroj malfermiĝas per la kisoj de la tagiĝo
Sed, ho mia amatino,
Por pli bone sekigi miajn larmojn,
Lasu vian voĉon paroli ree!
Diru al mi ke vi revenas.
Al Delilah eterne!
Ripetu al mia tenereco
La promesojn de malnovaj tempoj,
Tiujn promesojn, kiujn mi amis!
Ho! Respondu al mia tenereco!
Plenigu min per ekstazo!
Dalila! Dalila! Mi amas vin!
Kiel oni vidas la klingojn de tritiko, kiu ondas en la malpeza vento,
Tiel Mia koro tremas,
Preta por esti konsolata,
Per via voĉo, kiu estas tre kara por mi!
La sagoj estas pli malrapidaj por alporti la morton,
Ol via amo
Flugante en viaj brakoj!
Ho, respondu al tenereco!
Plenigu min per ekstazo!
Dalila! Dalila! Mi amas vin!

Sort:  

Jes ja, la neforgesebla granda voĉo!
Cxu vi jam konas la muzikan fenomenon de la nuntempo?
https://steemit.com/almadeutscher/@johano/malgranda-granda-alma-amasadoro-de-la-mirlando

Congratulations @salomono! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Final results coming soon

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

@salomono you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29946.49
ETH 2016.40
USDT 1.00
SBD 2.77