KROWN, DAC đầu tiên sử dụng công nghệ của eosDAC trên mạng chính

in eosio •  last month 

Vào ngày 22 tháng 5, KROWN DAC đã được ra mắt trên mạng chính EOS với sự hỗ trợ bởi công nghệ của eosDAC: https://dac.krown.club/
Điều này làm KROWN DAC trở thành sản phẩm DAC đầu tiên sử dụng Nhà Máy DAC! Việc khởi tạo DACs qua vài cú nhấp chuột đơn giản thông qua Nhà Máy DAC đang được cải tiến cho giải pháp lưu trữ DAC sắp tới, vì vậy, Luke từ eosDAC đã có mặt tại thời điểm ra mắt để hỗ trợ. Sau đó, Duane từ đội ngũ CSX đã tải lên một video như một sự trân trọng dành cho sự hỗ trợ của chúng tôi với việc ra mắt và tiếp tục hỗ trợ KROWN DAC và Token. Hãy xem video sau và thấy được toàn bộ đội ngũ phấn khích như thế nào!


Là người kích hoạt DAC, chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến ngày càng nhiều DAC đang chuẩn bị ra mắt. Chúng tôi sẽ giới thiệu từng người một trong những tháng sắp tới.

Về KROWN DAC

KROWN DAC là một dự án do cộng đồng lãnh đạo, được khởi xướng để cung cấp một bộ công cụ mang tính công bằng cho những lãnh đạo cộng đồng và sản phẩm cũng như thành viên bên trong các cộng đồng. Các công cụ này khuyến khích các hành động mà các thành viên không chỉ là người dùng mà còn là người sáng tạo nội dung.

Các thành viên của KROWN DAC đang là những người hợp tác hàng đầu trong nhiều năm, đang tìm kiếm cách tích hợp công nghệ blockchain vào quản lý các doanh nghiệp. Họ đang tìm kiếm một giải pháp khuyến khích sự tham gia hợp tác cộng đồng hơn việc sử dụng thụ động. Một hệ thống mà người dùng được thưởng cho giá trị mà họ đóng góp vào sản phẩm hay dịch vụ, mà đó là nền tảng của DACs và là những gì mà eosDAC vẫn đang thúc đẩy kể từ khi thành lập. Chúng tôi hi vọng thấy được nền tảng KROWN DAC tạo điều kiện cho mối quan hệ mạnh mẽ của khách hàng/người bán mà đều lợi cho cả hai phía.

Bạn cũng có thể xem một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu thêm về KROWN DAC.


KROWN sẽ cung cấp một đợt airdrop đầu tiên qua nhiều tuần cho các cộng đồng, những người đã phát triển các cộng đồng trên EOS. Họ cũng sẽ phân phối thông qua nhiều quà tặng, cuộc thi và tiền thưởng. Vì vậy hãy theo dõi và tham gia cùng KROWN ngay hôm nay: https://dac.krown.club/
Kênh Youtube của họ cũng là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu thêm về đội ngũ này.

Nhiệm Vụ của eosDAC

eosDAC là một nhà sản xuất khối thuộc do cộng đồng sở hữu trên blockchain EOSIO và cũng là người kích hoạt DAC. Sau sự ra mắt gần đây của một vài DAC, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng EOS với nhiệm vụ của mình để ươm mầm cho nhiều DAC hơn nữa. Chúng tôi hình dung được trong tương lai, các mô hình DAC này sẽ nở rộ, phá vỡ các công ty truyền thống hiện vẫn mang tính tập trung. Qua thời gian, chúng ta sẽ thấy nhiều cộng đồng thách thức các tổ chức lớn hơn để nuôi dưỡng khái niệm về DACs.

Quay trở lại vào đầu năm 2018, khi mà eosDAC chỉ mới bắt đầu phát triển các công cụ để ra mắt DAC riêng của mình, nhiệm vụ lớn của chúng tôi vẫn là trở thành người kích hoạt DAC. Chúng ta đang ở thời điểm này chỉ sau một năm - các hạt giống đã bắt đầu nảy mầm. Chúng ta không thể chờ đợi để xem bao nhiêu dự án sẽ sử dụng cấu trúc DAC vào cuối năm 2019 và vào năm tới và nhiều năm nữa trong tương lai! Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay - trở thành một thành viên tích cực, tham gia điều hành với tư cách là một ứng viên Giám Hộ, hãy bỏ phiếu bầu Các Người Giám Hộ và hỗ trợ cho eosdacserver (trên mạng chính và mạng WAX) hoặc bosdacserver (trên mạng BOS).

Hãy bỏ phiếu cho eosdacserver


Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận thông báo và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội yêu thích của bạn:

Steemit | Discord | Telegram | Facebook | Twitter | Google-plus | Github | Instagram | Linkedin | Medium | Reddit | YouTube | Weibo| VK| Bihu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @eosdacvietnam! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!