You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jesienne mimozy w greckim wydaniu

in #engrave3 years ago

"Mimozami jesień się zaczyna" Tak naprawdę mimoza to tropikalny gatunek. Tuwimowi prawdopodobnie chodziło o naszą polską nawłoć ;)

Sort:  

Tak, Tuwimowi zapewne chodziło o nawłoć :) Chyba że był na jakiś zagranicznych wojażach i zauroczyły go tamtejsze mimozy ;)

Jak już jesteśmy przy tym "co autor miał na myśli", to w moim tekście mimozy są symbolem polskiej jesieni i TEJ właśnie piosenki w wykonaniu Niemena.
Myślę, że sporej grupie ludzi ta piosenka towarzyszy przez wiele lat, przywołując cudowne wspomnienia, głównie jesienne ale nie tylko. Dla mnie ta piosenka jest bardzo wyjątkowa i cytując samą siebie: "mimozy będą zawsze w moim sercu" :)

Dziękuję za komentarz i pozdrawiam :)

PS. Na Korfu rosną mimozy ale nie zdążyłam zrobić zdjęć ;)

Również pozdrawiam i po cichu liczę, że kiedyś te zdjecia zobaczę :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19786.40
ETH 1067.54
USDT 1.00
SBD 2.97