Sort:  

Dzięki, właściwie to wahałem się z decyzją o jego publikacji z obawy o ukamieniowanie. Narazić się kibicom (to jak podskoczyć "świętej" inkwizycji.) Szczególnie tym od Boga, honoru i ojczyzny :).

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.02
BTC 11726.54
ETH 389.55
SBD 1.07