Sort:  

This post is supported by @tipU upvote funded by @grecki-bazar-ewy :)
@tipU voting service: instant, profitable upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Wspaniale :)

!tipuvote 2

Dzięki za dobre słowo :)

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@michalx2008x

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Takie coś mi wyskakuje

dblog.png

Cały czas tak jest, czy to jednorazowy błąd?

Nie mogę zreprodukować tego błędu, nawet na przeglądarce Brave.

se.png

To Malwerebytes blokuje coś związanego ze Steem, taką samą wiadomość dostaję na Steem-engine ale tylko na stronie z tokenami (TOKENS)

Pięknie👌

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64411.29
ETH 3516.69
USDT 1.00
SBD 2.55