Szerzenie się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

in #engrave4 years ago

Nie jestem znawcą temacie wirusów, dlatego po prostu na końcu zostawię kilka filmików. Osób, które w tej sprawie są bardziej kompetentne. Jedynie co zwracam uwagę na liczby, które są bardzo niepokojące. Proszę nie zrozumieć mnie źle, nie chcę siać paniki. Jednak moim zdaniem sytuacja jest na tyle poważna, by chwilowo zmienić swoje nawyki. Myślę tu nie tylko o higienie, ale i mniejszej ilości kontaktów z innymi ludźmi.

Powód jest prosty. Możliwe, że tylko co dziesiąta osoba zarażająca jest zdiagnozowana. Jeden człowiek średnio zaraża od dwóch do czterech osób. Do momentu aż wystąpią objawy, mija 14 dni. Przez ten czas człowiek zaraża. Ponadto u dzieci najczęściej objawy są bardzo słabe albo nie występują wcale.


Potwierdzone przypadki COVID-19 w poszczególnych krajach (animacja mapy obejmuje okres od 12 stycznia do 29 lutego 2020) [1]


Aktualizowana co parę godzin mapa potwierdzonych, wyleczonych oraz śmiertelnych przypadków [2]

wirus1.png


Liczba nowych potwierdzonych przypadków dziennie, z podziałem na kontynenty. Bez Chin. [3]

wirus2.png


Polska


Potwierdzone przypadki COVID-19 w poszczególnych województwach [4]


Nowe przypadki [5]

wirus3.png


Liczba osób hospitalizowanych, w kwarantannie domowej, monitorowanych, przebadanych [5]
wirus4.png


Dodatkowe informacje / dane


Codzienne raporty WHO:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


Bazy danych (do pobrania):
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19


Uwaga! Naukowy Bełkot - Czy koronawirus może zniszczyć ludzkość?


Nauka. To Lubię - Wirus. Nie panikuj!


Nauka. To Lubię - Dlaczego TEN wirus jest inny?

Sort:  

Patrząc na to jak sprawa wygląda we Włoszech radziłbym już robić zapasy :/

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63887.77
ETH 3417.79
USDT 1.00
SBD 2.56